Welkom op deze site

  • Medisch Pedicure Praktijk Petrie  
  • Tochtakker 6
  • 5268 GL  Helvoirt
  • Tel.: 0411 - 64 40 41
  • Mobiel: 06 - 336 57 335
  • E-mail: petrievdsteen@hotmail.com

 

Momenteel is er een klanten-stop. Mijn excuses hiervoor.

​Voor een éénmalige behandeling is er soms wel ruimte, (met uitzondering van de vakantieperiodes). Uiteraard mag u mij hiervoor te allen tijde benaderen.  


Privacy Beleid

Voor onze onderneming is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van de patiënten van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van deze gegevens handelt Medisch Pedicure Praktijk Petrie volgens de toepasselijke wet- en regelgeving (Wet bescherming persoonsgegevens) en doet er alles aan om er zorg voor te dragen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt altijd vertrouwelijk zal worden behandeld en alleen zal worden gebruikt voor de doeleinden zoals in dit privacy statement is beschreven (zie de link naar onze Privacy Policy)


Privacy Policy